Въпроси и отговори

Защо да съхранявам кръв от пъпна връв /КПВ/?

Хората решават да съхранят проба от КПВ с поглед към бъдещето. На този етап технологията позволява стволовите клетки от КПВ да бъдат използвани само за костномозъчни трансплантации или пък да се участва в клинични проучвания. Очакваме с напредъка на технологиите тази съхранена КПВ да може да се използва и за много други цели. Съхраняването на пробата днес ще позволи на семейството да ползва бъдещите открития и евентуално видове лечения.
 

Стволовите клетки от КПВ перфектното лекарство ли са?

Очевидна е ползата от стволовите клетки, получени от КПВ. Важно е да знаем, че кръвта от от една пъпна връв съдържа достатъчно стволови клетки да лекуваме дете или дребен по размери възрастен. Досега се смяташе, че средните и по-едри възрасни хора не биха имали полза от такова лечение, но и това се променя напоследък.
 

Какво е експанзия на стволови клетки?

Учените разработват методи за стимулиране на стволите клетки с цел делене и увеличаване по брой, при запазване на основното си примитивно състояние. Целта е да се увеличат сферите на приложение и капацитета им за трансплантации при подрастващи и вазрастни хора. Това е експанзия на стволови клетки. Тя подобрява изхода от трансплантацията и позволява многократна употреба за лечебни цели.
 

Доказателство е увеличаващия се брой научни институции, оценяващи този идея и използващи нови технологии за експанзия на стволови клетки. Това са оптимистични новини, доказващи приспособимостта и значението на стволовите клетки.
 

Стволовите клетки от КПВ по-добри ли са от костния мозък?

 

 

 

 

 

 

 

 

По-малко вероятно е пациента да отхвърли трансплант от стволови клетки от КПВ в сравнение с тези от костен мозък. Освен това съвпадението при КПВ се постига с по-малко критерии, което прави по-лесно откриването на животоспасяващ донор. Моля прегледайте раздела Кръв от пъпна връв срещу костен мозък.
 

Има ли риск при трасплантация на стволови клетки от КПВ?

Използването на КПВ носи много марко рискове за пациента. Всички проби са тествани за вирусни или бактериални инфекции. Опасните проби са отстранявани незабавно. Само чистите и качествени проби се замразяват и съхраняват. Това гарантира почти нулев риск за реципиента.
 

Каква е разликата между публичната и частната банка за съхранение на КПВ?

Часната банка за стволови клетки от КПВ съхранява пробата само за личните нужди на детето или неговите братя/сестри. Публичното банкиране на стволови клетки от КПВ е анонимно и предлага услугите на всеки нуждаещ се, както и за научни цели.
 

Кога да взема решение?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре е да вземете решение преди изтичане на 30 седмица от бременността, за да имате време да уредите процедурите по договаряне и оторозиране от МЗ. Дори в последния момент ние можем да ви изпратим кит за пробовземане, но ви съветваме да не оставяте решението за последния момент.
 

 

 


Как да се включва в програмата?

 

Просто се обадете на ДКЦ „Д-р И.С. Грийнберг”,София 1799, Младост 2, бул.” Ал . Малинов” 80, Денонощни Телефони: +359 2 9744933, +359 2 9744816, +359 2 9712995, +359 898776824, Факс: +359 2 9712995

Мейлове: dccgreenberg@intech.bgdccgreenberg@gmail.com

Няма ограничение за съхраняването на пробата. Може спокойно да удължите срока на съхранение.

 

Ние ще ви помогнем. Винаги можем да Ви донесем резервен. В краен случай в болницата може да ползват друга подходяща опаковка. Обадете ни се и ние ще се съветваме с медицинския екип в родилното за намиране на решение.
 

Знаят ли лекарите/акушерките как да вземат пробата?

Да. Това е една проста и безопасна процедура. В кита има също и подробни инструкции за това. Нашият консултант винаги е на разположение да обясни или изпрати материали на колегите си.
 

Безопасно ли е вземането на пробата?

Вземането на проба от КПВ е проста и безопасна процедура, неувреждата нито майката нито бебето, нито пък повлиява хода на раждането. Процеса на пробовземане е абсолютно безопасен за майката и бебето.
 

Как се събират стволовите клетки?

След раждането пъпната връв се защипва и отрязва. Използваме спринцовка и игла за да изтеглим кърв от пъпната връв в събиращата торбичка. Това отнема до 5 минути. Обемът на взетата кръв варира от 80 до 250 мл.
 

Ами ако имам многоплодна бременност?

 

 

 

 

За всяко бебе поотделно се събира проба от КПВ, която ще се съхрани отделно.

Да дапазя ли КПВ за всичките си деца?

Всяко дете е уникално от генетична гледна точка, както и неговата проба от КПВ. Семейството пази проба за всяко дете поотделно за да има проба със 100% генетично съвпадение при нужда. В такъв случай ползвайте отстъпките ни – 50% от цената за второто дете.
 

Ще се изследва ли взетата проба от КПВ?

Да. Трябва да отхвърлим наличие на вирусна инфекция. Преди съхранението ще направим различни тестове на вашата проба. Трябва да сме сигурни че ще съхраним витални клетки. Вижте повече за тестовете в Сравнение на лабораториите.
 

Кой е най-добрия начин да се обработи и съхрани проба КПВ?

Различните банки използват набор от техники за обработка и съхранение , като всеки метод има предимства и недостатъци.

След получаване на пробата в лабораторията се преглежда ссъстоянието на набора за пробовземане и документацията. След това се отстраняват еритроцитите и плазмата и се приготвя за замразяване. Тук има различия в използваните процедури и методи. Важно е лабораториите да валидизират използваните процедури. Валидизиране е даване на данни, доказващи че процедурата би работила стабилно и ефективно в която и да е лаборатория.
 

В лабораторията ще съхраняват ли с моята проба и проби от други тъкани или кръв?

Не. В банката се съхраняват само стволови клетки от КПВ.

Как ще знам че пробата от КПВ на моето бебе е съхранена успешно?

При пристигане на пробата в лабораторита ние ще ви уведомим. При успешно съхранение ще получите сертификат, съдържащ 2 ID номера на вашето бебе.
 

Подсигурено ли е съхранението на моята проба?

Маркираният, замразен продукт се поставя в кутиите, на касетите в контейнера. Течният азот има температура – 196° C и се използва да поддържа пробата замразена. Ние имаме сигурна и квалитетна система за мониториране на температурата и алармена система за сигнализиране в случай на срив, за да можем при нужда да прехвърлим продуктите в друг контейнер.
 

Колко дълго маже да се съхранява пробата?

Областта на консервиране на стволови клетки е сравнително нова.

Според здравния департамент на щата Ню Йорк, касаещи банкирането на КПВ стволовите и клетки могат да се съхраняват неограничено време в течен азот. И по точно” Няма данни че правилно съхраняваните в течен азот стволови клетки може да загубят своята виталност или биологична активност. Така че на този етап няма срок на годност за клетките съхранявани в течен азот.

Имаме данни за проби съхранявани досега в продължение на 15 години-те са със същите качества като при замразяването си. Науката твърди, че криогенното съхраняване на стволови клетки може да де е безсрочно /3/.

3. Kobylka, P. Preservation of Immunological and Colony-Forming Capacities of Long-Term (15 years) Cryopreserved Cord Blood Stem Cells. Transplantation. 1998;65(9):1275-1278.
 

Какво се случва ако съхранението на пробата е неуспешно?

По големите по обем проби съдържат повече стволови клетки. Понякога броят на клетките е малък или поради взетото малкото количество КПВ или поради проблеми възникнали в хода на раждането /напр кръвозагуба/. Понякога самата кръв е по-бедна на стволови клетки. МЛБ няма да върне проба поради малкия и обем. Ние ще ви уведомим, че пробата не отговаря на приетите стандарти. Ако все пак отговаря на научните критерии ние ще я замразим с ваше съгласие и с поглед към техниките за експанзия на стволови клетки.
 

Може ли да се прехвърля към друга лаборатория ако поискам?

Да, можете да преместите пробата на ваши разноски, в която и да е друга банка за съхранение на стволови клетки.

 
 

Трябва ли стволовите клетки да се съхраняват на стайна температура преди изпращането им до лабораторията?

Да, те трябва да се съхраняват на стайна температура. Те са най-добре на телесна температура. Важно е да не се преохлажда или прегрява.
 

Ще получим ли потвърждение, че пробата е пристигнала в лабораторията?

Да. Ще ви се обадим на предоставения ни от регистрацията ви номер, за да потвърдим получаването на пробата в лабораторията.
 

Колко време след вземането стволовите клетки запазват виталността си в набора за пробовземане?

До 48 часа след пробовземането. Моля ви обадете ни се веднага след раждането, за да сме сигурни че организацията по транспортирането ще започне навреме.
 

Какво правя за транспортирането?

ДКЦ „Д-р И.С. Грийнберг”има договор със специализиран медицински куриер. В набора сме поставили инструкции за транспортиране, контакти и транспортен доклад. От вас се иска само да ни се обадите след вземане на пробата, най-добре до 2 часа след раждането.
 

Пробата от КПВ ще бъде ли в безопастност по време на транспортирането?

Да. Ако е пакетирана съгласно инструкциите тя ще бъде в безопастност. Ние сме поставили в набора термофори за да поддържаме температурата в допустимите граници.
 

Трансплантация на стволови клетки от КПВ

Какво да направя ако се нуждаем да получим замразената проба?

След вземане на разрешение от Изпълнителна Агенция по Трансплантация се обадете наДКЦ „Д-р И.С. Грийнберг” на тел.02/ 9744933, 02/ 9744816 или 0898776824. Ние ще ви изпратим – за вас и лекуващия лекар бланките за освобождаване на пробата. По ваша молба и тази на лекаря ние ще доставим флаконите с клетки на посочения в бланките адрес. Самата доставка от Германия би отнела около 24 часа. Пробата ще пристигне в болница и ще има време да се размрази за вливането. Всичко това е безплатно.
 

Какво е представлява трансплантация на стволови клетки от КПВ?

По препоръка на вашия лекар преди трансплантацията трябва да ви се направи подготвяща терапия. Този подготвителен режим е важен за извършването на трансплантацията. Самата трансплантация при онкохематологични заболявания наподобява кръвопреливане – клетките са в найлонови сакове, откъдето ви се вливат интравенозно.