Въпроси и отговори

Хората решават да съхранят проба от КПВ с поглед към бъдещето. На този етап технологията позволява стволовите клетки от КПВ да бъдат използвани само за костномозъчни трансплантации или пък да се участва в клинични проучвания. Очакваме с напредъка на технологиите тази съхранена КПВ да може да се използва и за много други цели. Съхраняването на пробата днес ще позволи на семейството да ползва бъдещите открития и евентуално видове лечения.

Очевидна е ползата от стволовите клетки, получени от КПВ. Важно е да знаем, че кръвта от от една пъпна връв съдържа достатъчно стволови клетки да лекуваме дете или дребен по размери възрастен. Досега се смяташе, че средните и по-едри възрасни хора не биха имали полза от такова лечение, но и това се променя напоследък.

Учените разработват методи за стимулиране на стволите клетки с цел делене и увеличаване по брой, при запазване на основното си примитивно състояние. Целта е да се увеличат сферите на приложение и капацитета им за трансплантации при подрастващи и вазрастни хора. Това е експанзия на стволови клетки. Тя подобрява изхода от трансплантацията и позволява многократна употреба за лечебни цели.

Доказателство е увеличаващия се брой научни институции, оценяващи този идея и използващи нови технологии за експанзия на стволови клетки. Това са оптимистични новини, доказващи приспособимостта и значението на стволовите клетки.

Използването на КПВ носи много марко рискове за пациента. Всички проби са тествани за вирусни или бактериални инфекции. Опасните проби са отстранявани незабавно. Само чистите и качествени проби се замразяват и съхраняват. Това гарантира почти нулев риск за реципиента.

Часната банка за стволови клетки от КПВ съхранява пробата само за личните нужди на детето или неговите братя/сестри. Публичното банкиране на стволови клетки от КПВ е анонимно и предлага услугите на всеки нуждаещ се, както и за научни цели.

Добре е да вземете решение преди изтичане на 30 седмица от бременността, за да имате време да уредите процедурите по договаряне и оторозиране от МЗ. Дори в последния момент ние можем да ви изпратим кит за пробовземане, но ви съветваме да не оставяте решението за последния момент.