Денонощен дежурен кабинет


greenberg-2От 01.01.2013 г. във Филиала ни в Дружба 2 на бул. Копенхаген 23 А се откри денонощен дежурен кабинет, предлагащ прегледи, ЕКГ, манипулации. Обслужва договорни пациенти на лични лекари, както и пациенти от доброволни здравноосигурителни фондове.