ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

 

Дерматовенерологията е специалност, занимаваща се с диагностика и лечение на бактериални, вирусни, алергични и други кожни заболявания, както и с полово предаваните болести и болестите на кожните придатъци / нокти, косми, потни и мастни жлези и др./
В ДКЦ ” Д-р Грийнберг” се извършват микроскопски, серологични и микробиологични изследвания за диагностика на тези заболявания.
На разположение е дерматоскоп и апарат за електрокоагулация на вирусни и доброкачествени образувания, както и криотерапия.

 

Лекари
 

Д-р Росица Месечкова
Завършила медицина през декември 1979 г. В Медицинска Академия – София.
Придобита специалност по кожни и венерически болести през май 1985 г. в МА –София.
Допълнителни квалификации: специализация по физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията в МА –София през 1989г.
Придобита квалификация по хомеопатия след двугодишно обучение по системата на френската хомеопатична школа – май 2009 г.
Допълнителни интереси-фитотерапия и нутритерапия.
Над 35 години трудов стаж, от които над 30 години по специалността кожни и венерически болести.
Работи по договор с РЗОК.

 

Д-р Мариана Атанасова
Завършила медицина през декември 1989 г. във ВМИ-Плевен.
Придобита специалност по Кожни и венерически болести през май 1996 г. в  МА – София.
Работила като дерматовенеролог в Катедра по кожни болести- ВМИ – Плевен и ординатор и Началник – Онкодерматология към Онкологичен център – Плевен.                                                                                                             
Допълнителни квалификации: Специализация по онкодерматология, дерматохирургия, козметология, детска дерматология. Сертификат за поставяне на филъри и ботокс, козметичен и лечебен пилинг.
Завършена втора магистратура по икономика и здравен мениджмънт в СА ”Д.А.Ценов”- гр. Свищов през 2003 г.
Извършва електрокоагулация и малки хирургически интервенции на доброкачествени и злокачествени образувания на кожата и лигавиците. Работи по договор с РЗОК.