ЛАБОРАТОРИЯ

 

_MG_5139Предлага:
- изследване на урина
- изследване на ензими и субстрати в серума
- туморни и хепатитни маркери
- хормони
- серологични и вирусологични изследвания
- имунодиагностични тестове
 

 

Екип

 

Доц. Калина Неделчева, д.м.

Завършва медицина в МА- София през 1961 г.
Придобита специалност по Биохимия и Клинична имунология. Защитила дисертация в Института по Неврология и психиатрия „Свети Наум”- София. Работи 29 години в Транспортен медицински институт и Обединена Транспортна болница като Завеждащ Клинична и имунологична лаборатория.
Има отпечатани над 110 научни статии и участия в наши и международни конгреси.
Работи в ДКЦ”Грийнберг” като Завеждащ клинична и имунологична лабопатория.
 

 

Мира Радева, клиничен лаборант