НЕФРОЛОГИЯ

 

Кабинетът разполага с ехограф и възможност за контрастно изследване на бъбреците.
Осъществяват се диагностика и лечение на следните нефрологични проблеми:
 

- Цистит
- Профилактика на бъбречно каменната болест (БКБ)
- Лечение и действия при Остра Бъбречна Недостатъчност
- Поведение при остър гломерулонефрит
- Диагностика и лечение на остър пиелонефрит
- Поведение при хроничен гломерулонефрит
- Хроничен пиелонефрит
Хронична бъбречна недостатъчност