РЕНТГЕН

 

Модерен дигитален рентгенов апарат PHILIPS. Извършват се рентгенови изследвания на бял дроб и сърце, таз, крайници, череп и други. Рентгенографиите се записват и предават на диск.

 

2401_4

 

 

Извършват се рентгенографии на костите на скелета, на бял дроб, антравенозна урография /цветни снимки на бъбреци/.
 

Лекари
 

Д-р Иво Костов, рентгенолог

Д-р Тиме Стоилков, рентгенолог

Д-р Христо Узунов, рентгенолог