ХИСТОЛОГИЯ / МИКРОБИОЛОГИЯ

 

Екип
 

Д-р Димитрина Христова, микробиолог
Завършва медицина във ВМИ – София през 1967 г.
Придобита специалност по Микробиология през 1970 г.
Работила като микробиолог и научен сътрудник по микробиология в НИНПН към МА и Институт “Пирогов”-София.
Ръководи и провежда микробиологична диагностика в ДКЦ “ Д-р Грийнберг”.
 

Проф. Цанка Бошнакова, патологоанатом
Завършва медицина през 1962 г. в МА гр.София.
Придобита специалност по Патологоанатомия през 1966 г.
Защитила кандидатска и докторска дисертация по патологоанатомия 1977 г и 1990 г.
Работила като Ръководител на Катедрите по Обща и клинична патология  във ВМИ Плевен – доцент и УБ ”Царица Йоана” София – професор.
Има стотици отпечатани научни публикации и участия в конгреси в страната и чужбина.
Гледа хистологични препарати и цитонамазки.