Контакт

Уважаеми пациенти, информираме Ви, че от 1 септември 2015 г. филиал Младост отново възобнови дейността си на нов адрес в Младост-3.

ДКЦ “Д-р Грийнберг” ще предоставя своите услуги отново в 2 филиала:

Филиал "Дружба"

София, Дружба 2, бул.”Копенхаген” 23- А, тел.02/4170519, 0898776812, 02/9744933
e-mail: dccgreenberg@gmail.com, dccgreenberg@intech.bg

 

 

Филиал "Младост"

София, Младост 3, ул. “Д-р Атанас Москов”, бл.325, тел: 02/9744816, 0898776824
e-mail: dccgreenberg@gmail.com, dccgreenberg@intech.bg