Авиомедицина

АВИОМЕДИЦИНА

Раздел на медицината оценяващ здравето на, на летателен състав и ръководители на полети за изцпълнение на правата им при упражняване на професията.

Извършват се следните авиомедицински прегледи и оценки:

  • Първоначален авиомедицински прегледи и оценки на пилоти – медицински клас 2, пилоти лелящи за собствено удоволствие (LAPL), кабинен екипаж, пилоти на свръх леки въздухоплавателни средсва (СлВС)
  • Авиомедицински прегледи и оценки за подновяване и/или продължаване на авиомедицинската годност на пилоти – медицински клас 1,2, LAPL, пилоти на LAPL и ръководители на полети (европейски медицински клас 3)

При нужда се извършват извънредни контролни прегледи. Прегледите се осъществяват след предварително записване.

Лекари

Д-р Иван Tодоров Недков

Специалист по нервни болести и авиационна медицина
Упълномощен преглеждащ лекар (Aeromedical examiner- AME) от ГД ГВА (Гражданска Въздухоплавателна Администрация) при МТТИТС, с права да извършва авиомедицински прегледи и авиомедицински оценки, съгласно българското и европейско законодателство, на летателен състав и ръководители на полети.
Личен телефон за връзка 0886440971