Акушерство и гинекология

Извършва се ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията , фетална морфология, диагностика и проследяване на нормална и патологична бременност, мониториране на детски сърдечни тонове, диагностика на гинекологични новообразувания, вземане на гинекологични материали за биопсия, диатермокоагулация и други редки манипулации. Екипът разполага с 4D ехограф.

 

Лекари

Д-р Лина Джананова – работи по график /Филиал Дружба/