Въпроси и отговори

Гръбначният център се обслужва от екип – невролог, физиотерапевт и евентуално ортопед. Визитата в гръбначния център е два пъти по-дълга от тази в неврологичния кабинет. Освен неврологичния преглед се прави анализ на стойката, ходилата, походката, зрителното поле, равновесието. Отделено е време на пациента за запознаване със здравословния му проблем, като в помощ на това се предлага видео и анатомични презентации. След изпълнението на диагностичния план се прави план за профилактика и лечение. Извършва се обучение по ергономика на пациента, целяща главно спазване на правилната стойка при спане, шофиране, работа на компютър и физическа работа. Пациентът се учи  как да правилно да ползва помощни ортезни средства при проблеми на гръбначния стълб и при проблеми на ходилата. В лечебния план на пациента наред с обичайното лекарствено лечение се включва паравертебралното приложение на кортикостероиди, механичен масаж, мануален масаж и терапия, хиропрактика,  спинална декомпресия, рефлексотерапия и физикални процедури.

Медицински Център “Д-р Грийнберг” провежда специализирани медицински прегледи по одобрена от Американското и Канадското правителства програма и с използването на on-line приложение e-Medical за регистриране на резултатите от провеждането на медицинското обследване на апликантите за виза.

Екипът по провеждане на специализираното медицинско обследване се състои от двама лекари, които работят едновременно по провеждане на медицинските прегледи, работа on-line със системата e-Medical и медицинската анкета на апликанта. Това позволява да се СЪКРАТИ ВРЕМЕТО за обработка на отделните случаи до 2,5 часа. Тази организация на работа позволява да се обработват до 5-6 случая (1-2 семейства) на апликанти за визи на ден.

Прегледът се състои от:
– Снемане на данни по идентификация на апликанта и регистрацията му on-line в системата e-Medical (за сбор и обработка на лични и медицински данни) ползвана от властите на CAЩ, Канада, Австралия.

– Провеждане на Медицинска анкета за установяване на медицинската и имунизационната история на апликанта.

– Медицински преглед, Ренгенография на гръден кош, Лабораторни изследвания, и ако е необходима Имунизация. При необходимост в Медицинския център се провеждат допълнителни специализирани медицински изследваня, а резултатите се превеждат на английски и се прилагат on-line към електронния файл на апликанта.

– Прегледът завършва с предаване на апликанта на Information Sheet – документ сертифициращ преминаването прегледа и регистрацията на медицинската история в електронната база данни e-Medical. Предават се всички резултати от проведените медицински изследвания. Провежда се инструктаж на апликанта за последващи действия.

Важна особеност е, че провеждането на някои Лабораторни изследвания като T-spot (при деца), генетичен тест за гонорея отнема 2 работни дни и резултатите се допълват към електронния файл на апликанта на 3тия ден от медицинския преглед, с което формално напълно завършва програмата по медицинско обследване за всеки отделен случай. В този смисъл е необходимо апликантът да предвиди за медицинския преглед ПОНЕ 3 РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ИНТЕРВЮТО ИЛИ ПОЛЕТА.

МОЛЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА НОСИТЕ ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ И ИМУНИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ.

Хората решават да съхранят проба от КПВ с поглед към бъдещето. На този етап технологията позволява стволовите клетки от КПВ да бъдат използвани само за костномозъчни трансплантации или пък да се участва в клинични проучвания. Очакваме с напредъка на технологиите тази съхранена КПВ да може да се използва и за много други цели. Съхраняването на пробата днес ще позволи на семейството да ползва бъдещите открития и евентуално видове лечения.

Очевидна е ползата от стволовите клетки, получени от КПВ. Важно е да знаем, че кръвта от от една пъпна връв съдържа достатъчно стволови клетки да лекуваме дете или дребен по размери възрастен. Досега се смяташе, че средните и по-едри възрасни хора не биха имали полза от такова лечение, но и това се променя напоследък.

Учените разработват методи за стимулиране на стволите клетки с цел делене и увеличаване по брой, при запазване на основното си примитивно състояние. Целта е да се увеличат сферите на приложение и капацитета им за трансплантации при подрастващи и вазрастни хора. Това е експанзия на стволови клетки. Тя подобрява изхода от трансплантацията и позволява многократна употреба за лечебни цели.

Доказателство е увеличаващия се брой научни институции, оценяващи този идея и използващи нови технологии за експанзия на стволови клетки. Това са оптимистични новини, доказващи приспособимостта и значението на стволовите клетки.

Използването на КПВ носи много марко рискове за пациента. Всички проби са тествани за вирусни или бактериални инфекции. Опасните проби са отстранявани незабавно. Само чистите и качествени проби се замразяват и съхраняват. Това гарантира почти нулев риск за реципиента.

Часната банка за стволови клетки от КПВ съхранява пробата само за личните нужди на детето или неговите братя/сестри. Публичното банкиране на стволови клетки от КПВ е анонимно и предлага услугите на всеки нуждаещ се, както и за научни цели.

Добре е да вземете решение преди изтичане на 30 седмица от бременността, за да имате време да уредите процедурите по договаряне и оторозиране от МЗ. Дори в последния момент ние можем да ви изпратим кит за пробовземане, но ви съветваме да не оставяте решението за последния момент.