Дежурен кабинет

ДКЦ “Д-р Грийнберг” филиал “Дружба-2”: осигурява денонощни дежурства включително и в почивни дни и официални празници. Дежурният кабинет разполага с:

  • ЕКИП –  лекар и медицинска сестра
  • ОБОРУДВАНЕ  –   кабинет и манипулационна, ЕКГ, медицински консумативи и медикаменти.

Дежурния кабинет на ДКЦ “Д-р Грийнберг” осъществява:

– прегледи, ЕКГ и манипулации, активно информиране за възможностите на центъра

– освидетелства при необходимост временната нетрудоспособност (най-често до 3 дни болнични), придружен от копие на амбулаторен лист

– издава свидетелство за смърт в рамките на дневното празнично дежурство, за което уведомява съответния личен лекар.

– пуска бързо известие за открити инфекциозни заболявания в 3 екз (1 бр. за личен лекар)

– извършва домашна визита в рамките на 45 минути, използвайки служебен автомобил или транспорт на близките на пациента.

Забележка: за неразрешими проблеми и извънредни произшествия информира незабавно управителя!

Дежурният кабинет обслужва:

  • Пациенти на свободен прием – за платените услуги се издава приходен ордер+амб лист;
  • Пациенти на доброволни фондове – оформят се отчетните документи + копие от амб. лист и/или рецепта
  • Пациентите на личните лекари, с които ДКЦ “Д-р Грийнберг” има сключен договор (от предоставен списък) след проверка на осигурителен статус и получаване на потребителска такса (без лицата до 18 г. и ТЕЛК освидетелстваните).

За всяка визита се попълва амбулаторен лист.