Дежурен кабинет

Дежурният кабинет на ДКЦ “Д-р Грийнберг” работи от 16-19 в работните дни и 9-18 ч в почивните дни. Дежурният кабинет разполага Се обслужва от специалист по вътрешни болести и разполага с кабинет и манипулационна, ЕКГ, медицински консумативи и медикаменти.

Дежурния кабинет на ДКЦ “Д-р Грийнберг” осъществява:

прегледи, ЕКГ и манипулации, активно информиране за възможностите на центъра

освидетелства при необходимост временната нетрудоспособност (най-често до 3 дни болнични), придружен от копие на амбулаторен лист

пуска бързо известие за открити инфекциозни заболявания в 3 екз (1 бр. за личен лекар)

Забележка: за неразрешими проблеми и извънредни произшествия информира незабавно управителя!

Дежурният кабинет обслужва:

  • Пациенти на свободен прием – за платените услуги се издава приходен ордер+амб лист;
  • Пациенти на доброволни фондове – оформят се отчетните документи + копие от амб. лист и/или рецепта

За всяка визита се попълва амбулаторен лист.