Дерматология и венерология

Дерматовенерологията е специалност, занимаваща се с диагностика и лечение на бактериални, вирусни, алергични и други кожни заболявания, както и с полово предаваните болести и болестите на кожните придатъци / нокти, косми, потни и мастни жлези и др./
В ДКЦ ” Д-р Грийнберг” се извършват микроскопски, серологични и микробиологични изследвания за диагностика на тези заболявания.
На разположение е дерматоскоп и апарат за електрокоагулация на вирусни и доброкачествени образувания, както и криотерапия.

Лекари

Д-р Мариана Атанасова
Завършила медицина през декември 1989 г. във ВМИ-Плевен.
Придобита специалност по Кожни и венерически болести през май 1996 г. в  МА – София.
Работила като дерматовенеролог в Катедра по кожни болести- ВМИ – Плевен и ординатор и Началник – Онкодерматология към Онкологичен център – Плевен.
Допълнителни квалификации: Специализация по онкодерматология, дерматохирургия, козметология, детска дерматология. Сертификат за поставяне на филъри и ботокс, козметичен и лечебен пилинг.
Завършена втора магистратура по икономика и здравен мениджмънт в СА ”Д.А.Ценов”- гр. Свищов през 2003 г.
Извършва електрокоагулация и малки хирургически интервенции на доброкачествени и злокачествени образувания на кожата и лигавиците. Работи по договор с РЗОК.