За нас

В ДКЦ ”Д-р Грийнберг” се извършват следните основни групи  дейности:

 

ПРЕГЛЕДИ и КОНСУЛТАЦИИ

 • Консултации и прегледи във всички области на медицината
 • Профилактични прегледи

 

ДИАГНОСТИКА

 • Рентгенографии
 • Костна денситометрия – изследване за остеопороза
 • Цялостна ехографска диагностика – щитовидна жлеза, млечни жлези, коремни органи, сърце, съдове, пикочо-полова система
 • Фиброскопска диагностика – на стомах и дебело черво; ректоскопия
 • Кардиологична диагностика – ЕКГ в покой и след натоварване, Холтер – кръвно налягане или ЕКГ, ехокардиография
 • Eхомамография
 • Функционална диагностика на дишането – компютърен анализ
 • Авторефрактометрия, компютърна периметрия
 • Аудиометрия, синускопия – ехография на синуси
 • Доплер на периферни и екстракраниални съдове
 • ЕМГ
 • Лабораторна диагностика

–  Изследване на урина, ензими и субстрати
– Изследване на хормони, туморни маркери и лекарствени нива
– Изследване на хламидия, инфекциозни болести, ревматични проби, имунология, проби за СПИН, сифилис и т.н.

 

ПРОФИЛАКТИКА и ЛЕЧЕНИЕ

 • Ваксиниране против грип, хепатит, детски инфекции
 • Амбулаторно лечение с престой до 3 часа – инжекции, вливания, превръзки
 • Физиотерапия и рехабилитация – магнит, лазер, ултразвук, електростимулация, диадинамик, инхалации, криотерапия
 • Мануална терапия, хиропрактика и масаж
 • Партавертебрални блокади и пролотерапия при дискови хернии и ортопедични страдания
 • Малки амбулаторни хирургични интервенции

 

ЕКСПЕРТИЗА и МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

 • Служба по трудова медицина – експертиза на фирми и техните служители съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Експертиза на временната нетрудоспособност – еднолична и чрез ЛКК
 • Медицински свидетелства за сключване на брак
 • Медицински свидетелства за придобиване на българско гражданство
 • Медицински свидетелства за водачи на МПС – категория C, D
 • Медицински свидетелства за работа у нас и в чужбина
 • Медицински свидетелства за “Зелена карта” – за САЩ и за Канада
 • Медицински свидетелства за студенти в чужбина
 • Медицински свидетелства за осигурени лица пред чуждестранни здравноосигурителни компании