Контакт

Филиал "Дружба"

София, Дружба 2, бул.”Копенхаген” 23- А, тел.02/4170519, 0898776812, 02/9744933, 0989776824

e-mail: dccgreenberg@gmail.com, dccgreenberg@intech.bg