Клинична лаборатория

Предлага:
– изследване на урина
– изследване на ензими и субстрати в серума
– туморни и хепатитни маркери
– хормони
– серологични и вирусологични изследвания
– имунодиагностични тестове, вкл. COVID19