Нефрология

Кабинетът разполага с ехограф и възможност за контрастно изследване на бъбреците.
Осъществяват се диагностика и лечение на следните нефрологични проблеми:

– Цистит
– Профилактика на бъбречно каменната болест (БКБ)
– Лечение и действия при Остра Бъбречна Недостатъчност
– Поведение при остър гломерулонефрит
– Диагностика и лечение на остър пиелонефрит
– Поведение при хроничен гломерулонефрит
– Хроничен пиелонефрит
– Хронична бъбречна недостатъчност