Рентген

Модерен дигитален рентгенов апарат PHILIPS. Извършват се рентгенови изследвания на бял дроб и сърце, таз, крайници, череп и други. Рентгенографиите се записват и предават на диск.

Извършват се рентгенографии на костите на скелета, на бял дроб, антравенозна урография /цветни снимки на бъбреци/.

Лекари

Д-р Иво Костов, рентгенолог
Д-р Тиме Стоилков, рентгенолог
Д-р Лилия Милкова