СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р ВАЛДЕМАР АНТОНОВ

Завършва Медицина в Букурещ.
Специалности по Вътрешни болести и Физикална терапия и рехабилитация.

Д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Завършил МА-София (1981)
Специалност Хирургия
Допълнителна квалификация – Детска Хирургия, Съдова Хирургия
Професионален опит над 35 години
Специализирани курсове по Детска Хирургия, Урология, Съдова Хирургия
Специални професионални интереси – онкология
Допълнителни професионални интереси – дерматологични прояви при онкологични заболявания, ендокринна хирургия
Конференции и семинари – редовно участие
НЗК договорена практика на специалист

Д-р КРАСИМИРА СПАСОВА

Завършила МУ-Плевен (1993)
Специалност Вътрешни болести (1998), Гастроентерология (2003)
Работил в Кардиология, Спешна Медицинска Помощ и реанимация в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, “V МБАЛ”, УМБАЛСМ “Пирогов”, медицински кабинети МБАЛ МБАЛ-“Събо Николов” доболнична помощ
Специализирани курсове – VUmc Hospital Amsterdam
Специални професионални интереси – чернодробни заболявания; функционални нарушения на Стомашно-Чревния-Тракт
Извършва Специализирани Мед. Услуги – ехографии, абдоминална парацентеза
НЗОК договорена практика на специалист

Д-р СТРАХИЛ ИВАНОВ

Завършил МА-София (1983)
Специалност Кардиология, Вътрешни Болести, Анестезиология и Реаримация
Допълнителна квалификация – Ехокардиография, Еходоплер диагностика на съдове
УМБАЛ „Света Екатерина“, Национална Кардиологична Болница – кардиохирургия, кардиология
Професионален опит над 37 години
Специализирани курсове – Ехокардиография, Доплер диагноситка на съдовата патология
Научни публикации – Кардиология, Интензивна Медицина
Конференции и Семинари – Кардиология, Интензивна Медицина


Извършва Специализирани Мед. Услуги
– Ехокардиография, стрес-тест, ЕКГ-холтер, Холтер за артериално налягане
НЗОК договорена практика на специалист

Д-р ЙОЛАНТА КОСТОВА

Завършила МА-София (1984)
Специалност – УНГ (1993, ИСУЛ)
Работила ВМА, МБАЛ “СВ.СОФИЯ”
Професионален опит – 30 год.
Специализирани курсове – Диагностика злокачествени заболявания; Септоринопластика
Допълнителни проф. интереси – Ранна диагностика на УНГ-болести
Конферениции и семинари – посещава редовно
Извършва Специализирани Мед. Услуги – Синусоскопия, Аудиометрия, Поставяне медицински обици
НЗОК договорена практика на специалист

Д-р Мариана Атанасова

Завършила медицина през декември 1989 г. във ВМИ-Плевен.
Придобита специалност по Кожни и венерически болести през май 1996 г. в  МА – София.
Работила като дерматовенеролог в Катедра по кожни болести- ВМИ – Плевен и ординатор и Началник – Онкодерматология към Онкологичен център – Плевен.
Допълнителни квалификации: Специализация по онкодерматология, дерматохирургия, козметология, детска дерматология.
Сертификат за поставяне на филъри и ботокс, козметичен и лечебен пилинг.
Завършена втора магистратура по икономика и здравен мениджмънт в СА ”Д.А.Ценов”- гр. Свищов през 2003 г.
Извършва електрокоагулация и малки хирургически интервенции на доброкачествени и злокачествени образувания на кожата и лигавиците.
Работи по договор с РЗОК.

Д-р Росица Месечкова

Завършила Медицина в МА София (1979)
Специалност Кожни и венерически болести в Кожна клиника на МА София (1984)
Професионален опит – 41 год. по специалността
Специализирани курсове – Рентген-терапия в дерматологията в Кожна клиника София (1982); Клинична хомеопатия (двугодишен курс) с придобита специалност за лечение с хомеопатия
Специални професионални интереси – Хомеопатия и Фитотерапия
Конференции и семинари – ежегодни семинари по клинична хомеопатия и конференции по дермато-венерология
НЗОК договорена практика на специалист