Услуги и цени

 • ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
 • ТУБЕРКУЛИНОВ ТЕСТ / ТАП
 • ИВЪРШВАНЕ И ОТЧИТАНЕ  на интрадерм., скариф. или конюнкт. тест
 • ИНЖЕКЦИИ (мускулни и подкожни, венозна)
 • ИНЖЕКЦИЯ КОНЮНКТИВАЛНА / ПАРАБУЛБАРНА
 • ПАВЕРТЕБРАЛНА/ПЕРИСТАВНА АПЛИКАЦИЯ
 • ПАРЕНТЕРАЛНИ ИНФУЗИИ (без стойността на лекарствата)
 • ПРЕВРЪЗКА НА РАНА – СУХА или КОМПРЕСИВНА /+С ЛЕКАРСТВА
 • СТОМАШНА ПРОМИВКА или ГАСТРОДУОДЕНАЛНО СОНДИРАНЕ
 • РЕКТАЛНО ТУШИРАНЕ / КЛИЗМА
 • ВЪВЕЖДАНЕ/СМЯНА на собствен уретрален катетър          мъж / жена
 • ИНСТИЛАЦИЯ НА МЕДИКАМЕНТИ (собствени) В ПИКОЧЕН МЕХУР
 • ВЗЕМАНЕ/ +ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕКОТЪКАННА БИОПСИЯ
 • ИЗВАЖДАНЕ НА КЪРЛЕЖ / С ПРЕВРЪЗКА /
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ОБЩА/СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ЕКГ
 • ЕКГ при профилактичен преглед
 • ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ – стрес тест
 • ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
 • ХОЛТЕР ЕКГ
 • ХОЛТЕР НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
 • КАРДИОМОНИТОРИНГ И ЕКГ
 • ФИЗИОМОНИТОРИНГ –пулс, дишане, ЕКГ, Ра О2, RR
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ
 • ЕХОГРАФИЯ на щитовидна жлеза+ ДОПЛЕР

ПРЕГЛЕД

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО

ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ

ПРИГОТВЯНЕ / ОЦВЕТЯВАНЕ / ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕПАРАТ

 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ЕХОГРАФИЯ на коремни органи
 • ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ /+Вземане на биопсия
 • ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ-ФКС            парциална / пълна
 • АНОСКОПИЯ
 • РЕКТОСКОПИЯ
 • РЕПОЗИЦИЯ НА ХЕМОРОИДИ
 • ПРОМИВКА НА ГАСТРОСТОМА ИЛИ ЕНТЕРОСТОМА
 • КОРЕМНА ПУНКЦИЯ (ДИАГНОСТИЧНА ИЛИ ЛЕЧЕБНА)
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ПАВЕРТЕБРАЛНА/ПЕРИСТАВНА АПЛИКАЦИЯ
 • ЕЕГ / ЕМГ
 • ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕПАПЕВТИЧНА СЕСИЯ
 • ФАМИЛНА ПСИХОТЕПАПЕВТИЧНА СЕСИЯ
 • ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕСТОВЕ
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕДА ВКЛЮЧВА: визус с корекция; биомикроскопия; тонометрия; офталмоскопия – очни дъна; изследване на цветното зрение
 • ДИОПТОМЕТРИЯ
 • ТОНОМЕТРИЯ БЕЗ ПРЕГЛЕД
 • ОФТАЛМОСКОПИЯ БЕЗ ПРЕГЛЕД
 • ПРОМИВКА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА по Анел
 • ПРОБА ЗА СЛЪЗНА СЕКРЕЦИЯ   по Ширмер
 • ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ  по Хертел
 • АВТОРЕФРАКТОМЕТРИЯ /ПЕРИМЕТРИЯ
 • Поставяне на слъзни тапи /за 1 око /: за 7 дни / за 30 дни
 • ЕПИЛАЦИЯ на мигли при трихиаза     БЕЗ ПРЕГЛЕД
 • ОТСТРАНЯВАНЕ на чуждо тяло от преден очен сигмент   БЕЗ ПРЕГЛЕД
 • ЕСТЕТИЧЕН шев вкл. упойка  БЕЗ ПРЕГЛЕД
 • ОПЕРАЦИЯ на възпаления на клепачите вкл. упойка, превръзка, лекарства
 • ОПЕРАЦИЯ на образувания на клепачите вкл. упойка, превръзка,лекарства
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕДА вкл. риноскопия, отоскопия, фарингоскопия
 • СИНУСКОПИЯ
 • АУДИОМЕТРИЯ
 • Отстраняване на церумен – промивка на един ушен канал / Парацентеза
 • Промивка със салицилов спирт – при микози / Вземане на носен секрет
 • Продухване по Полицер / Поставяне на медикаменти в носа
 • Изваждане на чуждо тяло от ухо/ Операция на разскъсано ухо
 • Задна носна тампонада / Предна носна тампонада
 • Обгаряне на носни варици / Пункция на максиларен синус
 • Отстраняване на чуждо тяло / Поставяне на медикаменти в носа
 • Отваряне на абсцес / Полипектомия
 • Индиректна ларингоскопия / Сондиране на слюнчени жлези
 • Намазване на гърлото с медикаменти / Туширане на трета сливица
 • Тонзилектомия
 • Аденоидектомия / Операция на атером
 • Инцизия на абсцес / фурункул
 • Обработка на голяма рана / Обработка на малка рана
 • Шев на голяма рана / Шев на малка рана
 • Сваляне на конци / Дренаж
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • КОЛПОСКОПИЯ
 • ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ ПО КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
 • ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ при профил. преглед
 • ЕХОГРАФИЯ АГ коремна + ДОПЛЕР
 • ЕХОГРАФИЯ АГ Трансвагинална
 • NST
 • ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ
 • ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ
 • ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНТРАУТЕРИНЕН ПЕСАР
 • ЕЛЕКТОКОАГУЛАЦИЯ НА ЕРОЗИО
 • ДИАТЕРМОТЕРАПИЯ / ХИМИТЕРАПИЯ НА ПОРЦИО
 • ТРЕТИРАНЕ НА КОНДИЛОМИ С ПРЕПАРАТ
 • ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЕРКЛАЖ
 • ИЗГОТВЯНЕ И МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕПАРАТ
 • ВЗЕМАНЕ на цервикална или вагинална намазка
 • ЕНДОМЕТРИАЛНА БИОПСИЯ С ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
 • КАРМАН /  HUSC
 • ИНСЕМИНАЦИЯ
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • Изготвяне и разчитане наМИКРОСКОПСКИ препарат:     нативен/оцвет
 • ВЗЕМАНЕ ДИАГНОСТИЧНА БИОПСИЯ    ( без шев, упойка и изследване)
 • КЮРЕТАЖ НА МОЛУСКИ
 • КРИОТЕРАПИЯ НА БРАДАВИЦИ
 • ЕЛЕКТРОКАУТЕРИЗАЦИЯ НА КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ
 • ОБРАБОТКА НА АТОНИЧНА ВАРИКОЗНА ЯЗВА
 • ЛОКАЛНО МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОНДИЛОМИ
 • Хирургично отстраняване на кожни образувания – брадавици, белези, невус
 • ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ – СЕАНС
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ДОПЛЕР на вени и артерии – на крайници
 • ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ – ПРОВОДНА
 • ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ-ИНФИЛТРАЦИОННА / ТОПИКАЛНА
 • СОНДИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛОЖЕНИ ФИСТУЛИ
 • ЕКСЦИЗИОННА ОБРАБОТКА ПРИ РАНИ, ИНФЕКЦИИ, ИЗГАРЯНИЯ
 • ШЕВ НА МЕКИ ТЪКАНИ ДО НИВО ФАСЦИЯ
 • ПРОМИВКА НА РАНЕВИ ДРЕНАЖ
 • ИНЦИЗИЯ НА ПОДКОЖЕН ПАНАРИЦИУМ ИЛИ ПАРОНИХИЯ
 • ПРОМИВКА ПРЕЗ КАТЕТЪР
 • ЛЕПЕНЕ НА РАНА
 • ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХИР. ШЕВЕН МАТЕРИАЛ / С ПРЕВРЪЗКА
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ИНТРА-/ПЕРИАРТИКУЛАРНА ПУНКЦИЯ ИЛИ АПЛИКАЦИЯ
 • ИМОБИЛИЗАЦИЯ С ШИНА ИЛИ ЛОНГЕТА
 • ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ – ПРОВОДНА
 • ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ-ИНФИЛТРАЦИОННА / ТОПИКАЛНА
 • ШЕВ НА МУСКУЛИ/ФАСЦИИ ПРИ ТРАВМА
 • ШЕВ НА ЕКСТЕНЗОРНО СУХОЖИЛИЕ ИЛИ СУХОЖИЛНО влагалище
 • ШЕВ НА МЕКИ ТЪКАНИ ДО НИВО ФАСЦИЯ
 • ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХИР. ШЕВЕН МАТЕРИАЛ / С ПРЕВРЪЗКА
 • ПРОМИВКА НА РАНЕВИ ДРЕНАЖ
 • ИНЦИЗИЯ НА ПОДКОЖЕН ПАНАРИЦИУМ ИЛИ ПАРОНИХИЯ
 • ИНЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛЕН ПАНАРИЦИУМ
 • ИНЦИЗИЯ на перианален абсцес – повърхностен/параректален
 • ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛОЖЕН ФЛЕГМОН
 • ЕКСРАКЦИЯ НА НОКЪТ
 • ОПЕРАЦИЯ НА ГАНГЛИОН НА ПРЪСТ
 • Хирургично отстраняване на кожни образувания – брадавици, белези, невус
 • Хирургично отстраняване на подкожни образувания – атером, липом
 • СМЯНА на ранева тампонада или дренаж при малки/ големи рани
 • ПОСТАВЯНЕ НА ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА-циркулярен гипс
 • СВАЛЯНЕ НА ГИПСОВА ПРЕВРЪЗКА – циркулярен гипс
 • ШИЙНА ИМОБИЛИЗАЦИЯ (ЯКА)
 • ПРЕВРЪЗКА ТИП РАНИЦА ИЛИ ДЕЗО
 • ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ
 • ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА СТАВА
 • ПРЕГЛЕД
 • ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 • ПРЕГЛЕД ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕСТВО
 • ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ
 • ЕХОГРАФИЯ на отделителна система
 • БЕЗКРЪВНО/ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАФИМОЗА
 • ДИЛАТАЦИЯ НА УРЕТРА ПРИ МЪЖ
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРЪДЕН КОШ, ТАЗ
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ – гръбначен стълб / крайник / череп

(експресни проби – 30 МИН – СЕ ЗАПЛАЩАТ ДВОЙНО)

 • ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ С ВАКУТЕЙНЕР / (В ДОМА)
 • ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ОТ ПРЪСТА С ЛАНЦЕТА / С ИГЛА
 • ЕКСПРЕСЕН ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ
 • УРИНА – СУХИ ТЕСТОВЕ + СЕДИМЕНТ
 • КОЛИЧ. БЕЛТЪК В 24 ч УРИНА
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕКРЕТ/СЕДИМЕНТ ЗА ТРИХОМОНАС ВАГИНАЛ.
 • ХЕМАТОЛОГИЯ – Ле, Ер, Тр, Хб, Хт, МС, МСН, МСНС
 • ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ  /  МОРФОЛОГИЯ НА КЛЕТКИ
 • РУЕ, ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ ИЛИ КЪРВЕНЕ
 • ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН
 • Протромбиново време
 • ЕНЗИМИ – GOT, GPT, gamma GT, LDH, аlk. phosphatase, a-amylase, lipase, холинестераза, креатинкиназа (СК), СК-МВ, ЖЕЛЯЗО / ЖСК
 • Glucose, Urea, Creatinine, Uric acid, Bilirubin – total/direct, Albumin, Total protein, Lactate
 • ЛИПИДЕН ПРОФИЛ – cholesterol, HDL.-chol, LDL-chol., 3-glycerides
 • ЕЛЕКТОЛИТИ – К,  Na,  Cl, Ca,  Mg, Phosphate, NH3, bicarbonate
 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЬВНИ ГРУПИ
 • Изследване на стомашен сок / изследване за окултна кръв
 • Ревматични проби – ASO, C-RP, RF, Waaler Rose
 • Изследване за Хепатит С – ELISA
 • Изследване за Хепатит С – ЕКСПРЕСЕН ТЕСТ
 • Изследване за Хепатит В –  HBsAg (Австралийски) антиген
 • ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ
 • ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ – ФЕКАЛЕН ТЕСТ
 • Проба за СПИН – HIV 1/2
 • Проба за Сифилис – RPR
 • Проба за Сифилис TPHA; T-spot – Проба за ТУБЕРКУЛОЗА
 • Chlamydia trachomatis – серумни антитела Ig G / Ig A
 • Chlamydia trachomatis – бивалентна
 • Chlamydia trachomatis – директно определяне на антиген (лумин. микроскоп)
 • НАРКО-СКАН 6: Амр, Мор, Сос, Барб, Бдз, Марх
 • НАРКО-СКАН 5: Амр, Мор, Сос, Бдз, Марх
 • НАРКО-СКАН: Амр, Мор, Сос, Бдз, Барб, Марх
 • Щитовидни хормони –T3, T4, FT3, FT4, TSH
 • Антищитовидни антитела – ТАТ, МАТ, TBG, TG
 • Полови хормони-LH, FSH, Progesterone, Estradiol, Prolactin, b-hCG, Testosteron
 • Туморни маркери                  PSA  / ДРУГИ
 • Токсоплазма, Epstein Barr, CMV, Rubella, Ехинокок
 • Ig G; Ig A; Ig M
 • КИНЕЗИТЕРАПИЯ
 • ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛ. ВЪЛНИ – УВЧ
 • ТЕРАПИЯ С Нискочестотни вълни – магнит, ДД / ИНХАЛАЦИИ
 • ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ ИЛИ ВЕНЕРЕ
 • УЛТРАЗВУК
 • КРИОТЕРАПИЯ
 • СОЛУКС
 • КОЖНА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ
 • МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ
 • МАСАЖ – ЦЯЛО ТЯЛО / МАСАЖ – ЧАСТИЧЕН
 • АНАЛИТИЧНА гимнастика
 • ЛЕЧЕБНА гимнастика – спец. методи СПР
 • КОЗМЕТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ИНФРАРЕД)
 • ТРАНСВАГИНАЛНИ ФИЗИОПРОЦЕДУРИ / АГ  ЛАЗЕРТЕРАПИЯ