Уши, нос и гърло

Кабинетът е оборудван с  диагностичен и операционен микроскоп, апарати за ултразвуково изследване на синуси, апаратура за аудиометрия диагностика и доболнично лечение на най-честите и по-редки болести на ушите, носа и гърлото.

Лекари

Д-р Йоланта Костова – работи във филиал “Дружба”.
Завършила медицина 1984 г.- Медицинска Академия – гр.София
Придобита специалност-1993г.- ДФБ-“Ц.Йоанна.”-гр.София;
Допълнителна квалификация:
Аудиометрия и слухопротезиране; Курс по ранна диагностика на злокачествени новообразувания; Оперативен курс по
септоринопластика; Съвременен подход в лечението на алергичния ринит; Новости в етиопатогенезата, диагностиката и лечението на бактериални риносинуити;
Диагностика и лечение на заболяванията на външното, средното и вътрешното ухо;
Терапия с Шуслерови соли;
Поставяне на медицински обици.
Работи по договор с РЗОК.