Хирургия и ортопедия

Извършват се всички видове амбулаторни прегледи, ехографии и манипулации в областта на общата хирургия, гнойносептичната хирургия, ортопедията и травматологиятаурологиятаИзвършва се диагностика чрез вземане на биопсия от меки тъкани и кости. Кабинетът е оборудван с най-съвременни и удобни за работата на лекаря помощни материали и инструменти.

Лекари
Хирургичен кабинет

Д-р Димитър Димитров
Завършва Медицински университет в гр. София през 1981 г.
През 1992 г. придобива специалност по Обща хирургия.
Работил е в доболничната и болничната помощ. Има стаж по специалността над 25 г.
Преминал е специализирани курсове по спешна хирургия, съдова хирургия и детска хирургия. Има интереси и в областта на онкологията.
В момента работи по тематика – кожни прояви в областта на хирургичните заболявания.
Участва редовно в конференции и семинари с цел повишаване на квалификацията.
Работи по договор с РЗОК.

Работно време: Филиал Младост 8.00 ч.- 16.00ч.

Урологичен кабинет – Д-р Бранимир Костадинов – работи с предварително записване